Preaload Image

План за работата на училищна комисия по безопасност на движението по пътищата

1_000001

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕК30092020

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩЕЖИТИЕТО

Правилник-за-дейността-и-вътрешния-ред-на-общежитие30092020

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Правилник-за-вътрешен-трудов-ред30092020

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Годишен-план-за-учебната-2020-202130092020

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

График-на-учебно-време30092020

Към лентата с инструменти