Preaload Image

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ

Vа клас – Димитрина Тименова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураДимитър Дончев
2.Английски езикЗорница Димитрова
3.МатематикаЕвгения Кривулева
4.Информационни технологииПролетина Матарова
5.История и цивилизацииНели Маркова
6.География и икономикаГаля Лекова
7.Човекът и природаДимитрина Тиметова
8.Музика Мануел Зафиров
9.Изобразително изкуствоМануел Зафиров
10.Технологии и предприемачествоМануел Зафиров

VIа клас – Виолета Тодорова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураВиолета Бочева
2.Английски езикЖивка Ангелова
3.МатематикаЗорница Кирова
4.Информационни технологииЗорница Кирова
Кристина Андонова-
Станчева
5.История и цивилизацииНели Маркова
6.География и икономикаГаля Лекова
7.Човекът и природаДимитрина Тиметова
8.Музика Мануел Зафиров
9.Изобразително изкуствоМануел Зафиров
10.Технологии и предприемачествоМануел Зафиров

VIIа клас – Зорница Димитрова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураДимитър Дончев
2.Английски езикЗорница Димитрова
3.МатематикаЗорница Кирова
4.Информационни технологииПролетина Матарова
Кристина Андонова-
Станчева
5.История и цивилизацииНели Маркова
6.География и икономикаГаля Лекова
7.Биология и здравно образованиеРосица Хаджиилиева
8.Физика и астрономияДимитрина Тиметова
9.Химия и опазване на околната
среда
Марияна Николова
10.МузикаМануел Зафиров
11.Изобразително изкуствоМануел Зафиров
12.Технологии и предприемачествоМануел Зафиров

VIIб клас – Зорница Кирова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураДинко Динков
2.Английски езикЗорница Димитрова
3.МатематикаЗорница Кирова
4.Информационни технологииПролетина Матарова
Кристина Андонова-
Станчева
5.История и цивилизацииНели Маркова
6.География и икономикаГаля Лекова
7.Биология и здравно образованиеРосица Хаджиилиева
8.Физика и астрономияДимитрина Тиметова
9.Химия и опазване на околната
среда
Марияна Николова
10.МузикаМануел Зафиров
11.Изобразително изкуствоМануел Зафиров
12.Технологии и предприемачествоМануел Зафиров

VIIIа клас – Евгения Кривулева

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураДинко Динков
2.Английски езикЖивка Ангелова
3.МатематикаЕвгения Кривулева
4.Информационни технологииКристина Андонова-
Станчева
5.История и цивилизацииНели Маркова
6.География и икономикаГаля Лекова
7.ФилософияВиолета Тодорова
8.Биология и здравно образованиеРосица Хаджиилиева
9.Физика и астрономияДимитрина Тиметова
10.Химия и опазване на околната
среда
Марияна Николова
11.ПредприемачествоДонка Христова

VIIIб клас – Димитър Иванов

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураДимитър Иванов
2.Английски езикЖивка Ангелова
3.МатематикаЕвгения Кривулева
4.Информационни технологииПролетина Матарова
Кристина Андонова-
Станчева
5.История и цивилизацииНели Маркова
6.География и икономикаГаля Лекова
7.ФилософияВиолета Тодорова
8.Биология и здравно образованиеРосица Хаджиилиева
9.Физика и астрономияДимитрина Тиметова
10.Химия и опазване на околната
среда
Марияна Николова
11.ПредприемачествоДонка Христова

IXа клас – Галя Лекова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураВиолета Бочева
2.Английски езикЗорница Димитрова
3.Руски езикВиолита Бочева
4.МатематикаЕвгения Кривулева
5.Информационни технологииКристина Андонова-
Станчева
6.История и цивилизацииНели Маркова
7.География и икономикаГаля Лекова
8.ФилософияВиолета Тодорова
9.Биология и здравно образованиеРосица Хаджиилиева
10.Физика и астрономияДимитрина Тиметова
11.Химия и опазване на околната
среда
Марияна Николава
12.Здравословни и безопасни
условия на труд
Димитрина Тименова
13.Теория на спортната тренировкаТодор Ангелов
14.Теория и методика на спорнтата
подготовка по вид спорт
Боряна начева

IXб клас – Росица Хаджиилиева

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураДимитър Дончев
2.Английски езикЗорница Димитрова
3.Руски езикВиолита Бочева
4.МатематикаПролетина Матарова
5.Информационни технологииЗорница Кирова
Кристина Андонова-
Станчева
6.История и цивилизацииНели Маркова
7.География и икономикаГаля Лекова
8.ФилософияВиолета Тодорова
9.Биология и здравно образованиеРосица Хаджиилиева
10.Физика и астрономияДимитрина Тиметова
11.Химия и опазване на околната
среда
Марияна Николова
12.Здравословни и безопасни
условия на труд
Димитрина Тименова
13.Теория на спортната тренировкаТодор Ангелов
14.Теория и методика на спорнтата
подготовка по вид спорт
Боряна начева

Xа клас – Виолета Бочева

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураВиолета Бочева
2.Английски езикЗорница Димитрова
3.Руски езикВиолита Бочева
4.МатематикаПролетина Матарова
5.Информационни технологииКристина Андонова-
Станчева
6.История и цивилизацииНели Маркова
7.География и икономикаГаля Лекова
8.ФилософияВиолета Тодорова
9.Биология и здравно образованиеРосица Хаджиилиева
10.Физика и астрономияДимитрина Тиметова
11.Химия и опазване на околната
среда
Марияна Николова
12.ИкономикаГаля Лекова
13.Теория на спортната тренировкаАспасия Петкова
14.Производствена практика
15Теория и методика на спортната
подготовка по вид спорт
Боряна Начева

Xб клас – Пролетина Матарова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураТаня Спасова
2.Английски езикЖивка Ангелова
3.Руски езикВиолита Бочева
4.МатематикаПролетина Матарова
5.Информационни технологииКристина Андонова-
Станчева
6.История и цивилизацииНели Маркова
7.География и икономикаГаля Лекова
8.ФилософияВиолета Тодорова
9.Биология и здравно образованиеРосица Хаджиилиева
10.Физика и астрономияДимитрина Тиметова
11.Химия и опазване на околната
среда
Марияна Николова
12.ИкономикаГаля Лекова
13.Теория на спортната тренировкаАспасия Петкова
14.Производствена практика
15Теория и методика на спортната
подготовка по вид спорт
Боряна Начева

XIа клас – Нели Маркова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураТаня Спасова
2.МатематикаПролетина Матарова
3.История и цивилизацияНели Маркова
4.ФилософияВиолета Тодорова
5.Спортна подгоновка
6.Здравословни и безопасни
условия на труд
Димитрина Тиметова
7.ПредприемачествоДонка Христова
8.Теория и методика на спортната
тренировка
Аспасия Петкова
9.Теория и методика на
физическото възпитание
Боряна Начева
10.Чужд език по професията –
Английски език
Живка Ангелова
11.Анатомия на човекаРосица Хаджиилиева
12. Нормативно-правна уредба
на физическото възпитание
и спорт в Република България
Румяна Петкова
13.Спортно педагогическа
специализация
(въведение в специалността)
Боряна Начева
14.Биомеханика и биомеханичен
анализ на физическите
упражнения
Димитрина Тименова
15.Теория и методика на
кондиционната подготовка
Боряна Начева
16.Спортна психологияТодор Ангелов

XIб клас – Живка Ангелова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураТаня Спасова
2.МатематикаРумяна Петкова
3.История и цивилизацияНели Маркова
4.ФилософияВиолета Тодорова
5.Спортна подгоновка
6.Здравословни и безопасни
условия на труд
Румяна Петкова
7.ПредприемачествоДонка Христова
8.Теория и методика на спортната
тренировка
Аспасия Петкова
9.Теория и методика на
физическото възпитание
Боряна Начева
10.Чужд език по професията –
Английски език
Живка Ангелова
11.Анатомия на човекаРосица Хаджиилиева
12. Нормативно-правна уредба
на физическото възпитание
и спорт в Република България
Галя Лекова
13.Спортно педагогическа
специализация
(въведение в специалността)
Боряна Начева
14.Биомеханика и биомеханичен
анализ на физическите
упражнения
Димитрина Тименова
15.Теория и методика на
кондиционната подготовка
Боряна Начева
16.Спортна психологияТодор Ангелов

XIIа клас – Боряна Начева

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураТаня Спасова
2.Свят и личностВиолета Тодорова
3.Теория и методика на спортната
тренировка
Боряна Начева
4.Теория и методика на
физическото възпинание
Димитър Костов
5.Чужд език по професията-
Английски език
Зорница Димитрова
6.ПедагогикаМануел Зафиров
7.Физиология и физиология на
физическите упражнения
Росица Хаджиилиева
8. Нормативно-правна уредба на
физическото възпитание и
спорт в Република България
Тодор Ангелов
9.Спортно педагогическа
специализация (въведение
в специалността)
Боряна Начева
10. Биохимия и биохимия на
физическите упражнения
Росица хаджиилиева
11.Управление на детско-
юношеския спор и спора за
високи спорти постижения
Тодор Ангелов
12.Адаптирана физическа
активност
Тодор Ангелов
13.Спортна медицина и
хигиена
Аспасия Петрова
14.Спортен масажТодор Ангелов

XIIа клас – Боряна Начева

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураТаня Спасова
2.Свят и личностВиолета Тодорова
3.Теория и методика на спортната
тренировка
Боряна Начева
4.Теория и методика на
физическото възпинание
Димитър Костов
5.Чужд език по професията-
Английски език
Зорница Димитрова
6.ПедагогикаМануел Зафиров
7.Физиология и физиология на
физическите упражнения
Росица Хаджиилиева
8. Нормативно-правна уредба на
физическото възпитание и
спорт в Република България
Тодор Ангелов
9.Спортно педагогическа
специализация (въведение
в специалността)
Боряна Начева
10. Биохимия и биохимия на
физическите упражнения
Росица Хаджиилиева
11.Управление на детско-
юношеския спор и спора за
високи спорти постижения
Тодор Ангелов
12.Адаптирана физическа
активност
Тодор Ангелов
13.Спортна медицина и
хигиена
Аспасия Петрова
14.Спортен масажТодор Ангелов

XIIб клас – Таня Спасова

Учебен предменПреподавател
1.Български език и литератураТаня Спасова
2.Свят и личностВиолета Тодорова
3.Теория и методика на спортната
тренировка
Боряна Начева
4.Теория и методика на
физическото възпинание
Димитър Костов
5.Чужд език по професията-
Английски език
Живка Ангелова
6.ПедагогикаРумяна Петкова
7.Физиология и физиология на
физическите упражнения
Росица Хаджиилиева
8. Нормативно-правна уредба на
физическото възпитание и
спорт в Република България
Тодор Ангелов
9.Спортно педагогическа
специализация (въведение
в специалността)
Боряна Начева
10.Биохимия и биохимия на
физическите упражнения
Росица Хаджиилиева
11.Управление на детско-
юношеския спор и спора за
високи спорти постижения
Тодор Ангелов
12.Адаптирана физическа
активност
Тодор Ангелов
13.Спортна медицина и
хигиена
Аспасия Петрова
14.Спортен масажТодор Ангелов

Треньори

Име на треньорСпорт
1.Вера Петковалека
атлетика
2.Радослав Суслековбокс
3.Стоян Терзиевфутбол
4.Георги Бъчваровфутбол
5.Илиян Стефановсвободна
борба
6.Мариян Тодоровсвободна
борба
7.Николай Милковсвободна
борба
8.Николай Дачевкласическа
борба
9.Златомир Стояновкласичиска
борба
10.Нина Николовабаскенбол
11.Петко Янковбаскетбол
12.Гергана Денева спортна
акробатика
13.Женя Станеваспортна
акробатика
14.Тодор Ангеловколоездене
15.Рада Вражевахудожествена
гимнастика
16.Мария Калангеровахудожествена
гимнастика
17.Соня Стойчеваплуване
18.Янчо Стойчевплуване
19.Хариета Гарибянплуване

Към лентата с инструменти