Preaload Image

СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ“ЮРИЙ ГАГАРИН „

1.Виолета желязкова Бочева

2.Виолета Манчева Тодорова

3.Иван Цветанов Попов

4.Зорница Янева Кирова

5.Пролетина Димитрова  Матарова

6.Нели Иванова Маркова

7.Величко Иванов Бегов

8.Евгения Георгиева Кривулева

9.Георги Петков Базотев

10.Деница Стоянова Михайлова

11.Стефан Иванов Георгиев

12.Тоню Георгиев Патриков

13.Илиян Стефанов Стефанов

14.Георги Сталев Георгиев

15.Росица Славова Хаджиилиева

16.Златомир Цветанов Стоянов

17.Янчо Павлов Пейков

18.Атанас Георгиев Георгиев

19.Яна Стефанова Ашикова

20.Митко Павлов Пейков

21.Таня Василева Спасова

Към лентата с инструменти