Preaload Image

VIII клас

Предмет Издателство Автор/колектив
1.Български език   Просвета  Аз Буки М.Васева  
2.Литература   Булвест Ил.Кръстева
3.Чужд език-Английски език   Real Life Intermediate Pearson Melanie Williams
4.Математика   Архимед Здр.Паскалева и колектив
5. Информ.технологии   Анубис И. Зангочева и колектив
6.История и цивилизации   Просвета , основано 1945г. София ,2019г Б.Гаврилов,К.Славчев,Б.Стоименова
7.Георгафия и икономика   Булвест 2000 Р. Пенин
8.Философия   Педагог-6 Галя Герчева – Несторова
9.Биология и здр.образование   Просвета –Аз Буки Василий Ишев и колектив
10.Химия и опазване на ок.среда   Анубис С. Цаковски,А.Гаджова,М.Дочева
  11.Физика и астрономия   Булвест 2000 М. Максимов
  12.Предприемачество. Мартилен Кирил Тодоров

IX

Предмет Издателство Автор/колектив
1.Български език   БГ Учебник П.Маркова ,П.Върбанова и колектив
2.Литература   БГ Учебник Ив.Инев, А.Руневска
3.Чужд език- Английски език   Real Life Intermediate Pearson Melanie Williams
  4.Чужд език-Руски език   Привет – Просвета 1945г. А. Радкова,Анна Деянова -Атанасова
4.Математика   Архимед Г.Паскалев
5. Информ.технологии              „Анубис“ Евгения Ковачева, Елена Димитрова, Георги Гачев, Олег Константинов
6.История и цивилизации   Просвета , Аз Буки София ,2018г Г.Марков,Б.Маринков
7.Георгафия и икономика   Булвест 2000 Р. Пенин
8.Философия   Педагог-6 Галя Герчева – Несторова
9.Биология и здр.образование   Педагог Наташа Цанова,Сн.Томова
10.Химия и опазване на ок.среда     Анубис С.Цаковски,А.Гаджова,М.Дочева
  11.Физика и астрономия   Булвест 2000 М. Максимов
  12.ЗБУТ      

X

Предмет Издателство Автор/колектив
1.Български език               Просвета Весела Михайлова и колектив
2.Литература   Просвета Албена Хранова , Л.Шишкова
3.Чужд език -.Английски език      
4. Чужд език-Руски език     Привет – Просвета 1945г. А. Радкова,Анна Деянова -Атанасова
4.Математика   Архимед Мая Алашка и колектив
5. Информ.технологии   Анубис
Иванка Зангочева, Елена Димитрова, Владимир Петров
6.История и цивилизации   РИВА- София ,2019г М.палангурски,Ив. Лазаров
7.Георгафия и икономика   Булвест 2000 Р. Пенин
8.Философия   Педагог-6 Галя Герчева – Несторова
9.Биология и здр.образование   Просвета 1945г. Ц. Часовникарова и колектив
10.Химия и опазване на ок.среда   Анубис С.Цаковски,А.Гаджова,М.Дочева
  11.Физика и астрономия   Булвест 2000 М. Максимов
  12.Икономика Мартилен Ц.Лалева ,М.Първанова

XI

Предмет Издателство Автор/колектив
1.Български език   Просвета , основано 1945 В.Михайлова
2.Литература   Просвета , основано 1945 Албена Хранова
3.Чужд език по професията Английски език   Sports Express Publishiing Virginia Evans
4. Чужд език-Руски език   Привет – Просвета 1945г. А. Радкова,Анна Деянова -Атанасова
5.Математика   Архимед Райна Алашка и колектив
6.Гражданско образование   Педагог-6 Галя Герчева – Несторова

XII

Предмет Издателство Автор/колектив
1.Български език   Булвест 2000 А.Петров, М. Падешка
2.Литература   Булвест 2000 Бойко Пенчев,Ил.Кръстева
3.Чужд език по професията Английски език   Sports Express Publishiing Virginia Evans
4.Чужд език- Руски език Привет – Просвета 1945г. А. Радкова,Анна Деянова -Атанасова
5.Математика   Архимед Райна Алашка и колектив
6. Гражданско образование   Педагог-6 Галя Герчева – Несторова
Към лентата с инструменти